Kto vás prevedie tréningom

"Magická Rétorika"?

Peter Sasín - Váš NLP Tréner

Peter Sasín (autor seminára)

Peter Sasín je Tréner NLP (Neuro-lingvistického programovania).

To znamená, že je špecialistom na ľudskú psychológiu a účinnú komunikáciu. Prejav ľudí, ktorí absolvujú tréning Petra Sasína, dosahuje maximálny a trvalý účinok. U nás asi neexistuje nikto, kto dokáže tak viditeľne a rýchlo zvýšiť účinok prejavu a komunikácie svojich klientov.

Spoluzakladateľ NLP Akadémie je certifikovaným trénerom Svetovej asociácie NLP. Svoje NLP vzdelanie získaval v Nemecku, Veľkej Británii a v USA.

K Petrovým klientom patria top manažéri, vrcholoví športovci i umelci, ktorým pomáha zlepšovať ich výsledky.

Peter Sasín je autorom tréningu: Magická Rétorika, ktorého cieľom je pomáhať ľuďom pri zvyšovaní svojho vplyvu na publikum. Sám pravidelne prednáša a je známy svojim neopakovateľným štýlom rétoriky a hlavne svojou schopnosťou naučiť svoje postupy aj iných.

Prihláste sa na seminár...